Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POŠILJKE ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit.

Član 2.

Rešenje za uvoz pošiljki, koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli na graničnom prelazu, nije potrebno pod uslovom da se radi o sledećim pošiljkama, i to:

1) sterilisane konzerve od mesa i sterilisane konzerve od ribe i proizvoda ribarstva;

2) mešovita hrana, osim one koja u svom sastavu sadrži meso i proizvode od mesa;

3) prerađena hrana za kućne ljubimce;

4) hrana za kućne ljubimce u konzervi;

5) koža koja je podvrgnuta kompletnom procesu štavljenja, „wet blueˮ tretmanu, tretmanu „piklovanjaˮ, tretmanu bazom i salamurom pH vrednosti od 12 do 13 u trajanju od najmanje osam sati;

6) prerađena vuna;

7) perađena dlaka;

8) prerađeno perje;

9) kućice puževa;

10) topljeni vosak.

Pošiljke iz stava 1. ovog člana prati međunarodna veterinarska potvrda (sertifikat) koja je izdata i potpisana od strane nadležnog veterinarskog inspektora ili ovlašćenog veterinara države izvoznice ili zemlje porekla (u daljem tekstu: međunarodni sertifikat) kojom se potvrđuje njihova bezbednost.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: