Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi Pravilnik o utvrđivanju programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2021. godinu

Radi sprečavanja pojave, ranog otkrivanja, širenja, praćenja, suzbijanja ili iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja sprovode se sledećemere:
1) registracija gazdinstva u Centralnoj bazi podataka (u daljem tekstu: Centralna baza), obeležavanje i unos podataka o obeleženim životinjama u Centralnu bazu;
2) biosigurnosne mere i dobrobit životinja;
3) epizootiološki nadzor zdravstvenog stanja životinja (aktivni i pasivni nadzor i dijagnostička ispitivanja);
4) edukacija i obaveštavanje vlasnika, držaoca životinja i korisnika lovišta;
5) imunoprofilaktičke mere;
6) dijagnostička ispitivanja u cilju ranog otkrivanja naročito opasnih zaraznih bolesti (bolesti visokog rizika), organizacija i sprovođenje epizootiološkog uviđaja u slučaju pojave sumnje na naročito opasne i druge zarazne bolesti;
7) dijagnostička ispitivanja životinja u cilju otkrivanja bolesti i infekcija i otpornosti na antimikrobna sredstva;
8) dijagnostička ispitivanja kod pobačaja i vođenje podataka o pobačajima i izvršenim dijagnostičkim ispitivanjima;
9) dijagnostičko ispitivanje priplodnih bikova, nerastova, ovnova i jarčeva, pastuva koji se koriste za prirodno parenje i proizvodnju semena u centrima za veštačko osemenjavanje.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: