Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i životinjskog porekla za 2020 godinu

Član 3.
    Monitoring iz člana 1. ovog pravilnika obuhvata hranu biljnog i mešovitog porekla koja je proizvedena na teritoriji Republike Srbije i sprovodi se u objektima za:
    1) proizvodnju hrane biljnog i mešovitog porekla;
    2) skladištenje i distribuciju;
    3) prodaju na veliko hrane biljnog i mešovitog porekla.
    Izuzetno od stava 1. ovog člana, monitoring obuhvata i hranu biljnog i mešovitog porekla koja je uvezena na teritoriju Republike Srbije, i to: korn fleks, kukuruz kokičar, keks i krekere sa sojinim i kukuruznim brašnom, kukuruz šećerac u limenoj i staklenoj ambalaži, tofu sir, kobasice od soje i hamburgere od soje.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: