Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O VRSTI HRANE I NAČINU VRŠENJA SLUŽBENE KONTROLE, KAO I LISTI MEŠOVITE HRANE I NAČINU VRŠENJA KONTROLE TE HRANE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta hrane i način vršenja službene kontrole, kao i Lista mešovite hrane i način vršenja kontrole te hrane.

Član 2.

Vrste hrane su: 1) hrana životinjskog porekla; 2) hrana biljnog porekla; 3) mešovita hrana koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla; 4) hrana za životinje: (1) hrana za životinje biljnog porekla, (2) hrana za životinje mešovitog porekla, uključujući mediciniranu hranu za životinje, hranu za životinje koja sadrži sastojke životinjskog porekla i aditive, (3) hrana za životinje životinjskog porekla, (4) hrana za životinje ni biljnog ni životinjskog porekla.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: