Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU

Član 1.

U Pravilniku o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju („Službeni glasnik RS”, br. 31/18 i 23/19), u članu 2. procenat: „120%” zamenjuje se procentom: „400%”.

Član 2.

U članu 8. reči: „228.800 dinara” zamenjuju se rečima: „520.000 dinara”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: