Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA REGISTRACIJU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac i sadržina zahteva za registraciju sredstva za zaštitu bilja.

 

Član 2.

Zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, na Obrascu - Zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Član 3.

Zahtev za registraciju sredstava za zaštitu bilja sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva, i to:

(1) poslovno ime,

(2) sedište i adresa,

(3) status (proizvođač, zastupnik, predstavništvo),

(4) telefon za kontakt,

(5) elektronska adresa;

2) identifikaciji sredstava za zaštitu bilja (SZB), i to:

(1) naziv (SZB),

(2) podatke o proizvođaču: poslovno ime i adresa, mesto proizvodnje (poslovno ime i adresa),

(3) namena (insekticid, fungicid, herbicid i dr),

(4) način delovanja (sistemični, nesistemični, digestivni, kontaktni i sl),

(5) oblik formulacije;

3) sastavu sredstva za zaštitu bilja:

(1) o aktivnoj supstanci, odnosno osnovnoj supstanci, i to: opšti naziv; hemijski naziv (IUPAC, C.A.); hemijska grupa; CAS i EEC broj; poslovno ime i adresa proizvođača aktivne supstance; naziv i adresa svih proizvodnih pogona u kojima se proizvodi aktivna supstanca; sadržaj aktivne supstance; granica tolerancije aktivne supstance u formulaciji; čistoća tehničkog proizvoda; nečistoće tehničkog proizvoda od toksikološkog i ekotoksikološkog značaja; vrsta organizama iz kojeg potiče aktivna supstanca (popunjava se za biološka sredstva); prisustvo stranih tela/organizama (odnosi se samo na biološka sredstva),

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: