Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi NAREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA, POJAVE, OTKRIVANJA, ŠIRENJA, SUZBIJANJA I ISKORENJIVANJA ZARAZNE BOLESTI AFRIČKE KUGE SVINJA (PESTIS SUUM AFRICANA) U REPUBLIKU SRBIJU

1. U Naredbi o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju („Službeni glasnik RS”, broj 6/19), u tački 1. stav 3. menja se i glasi:

„Za uvoz i provoz pošiljki iz stava 1. ove tačke, ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva izdaje rešenje po zahtevu stranke, koja uz zahtev podnosi i međunarodni veterinarski sertifikat zemlje izvoznice i prateći dokument izdat od zemlje izvoznice, u skladu sa uslovima i standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije za zaštitu zdravlja životinja - Office International des Epizooties (u daljem tekstu: OIE), kojom se garantuje status zemlje, odnosno područja (regiona) slobodnog od afričke kuge svinja.”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: