Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Član 1.

U Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 84/17, 112/17 i 78/18), u članu 2. tačka 10) posle reči: „voćeˮ brišu se zapeta i reči: „sadni materijal voća i matičnjaci voćaˮ.

U tački 13) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 13) dodaju se tač. 14) – 16), koje glase:

„14) grožđe jeste stono grožđe i grožđe vinskih sorti u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

15) sadni materijal voća jeste sadni materijal voća i matičnjaci voćaka u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

16) sadni materijal grožđa jeste sadni materijal vinove loze i matičnjaci vinove loze u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava.ˮ

 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: