Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

U Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora („Službeni glasnik RS”, broj 96/19), u članu 2. tačka 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 8) i 9), koje glase:

„8) proizvođač jeste pravno lice koje proizvodi traktor u Republici Srbiji ili koje traktor uvozi u rastavljenom stanju i sklapa na svojim proizvodnim linijama u Republici Srbiji;

9) dobavljač jeste pravno lice ili preduzetnik koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i koje podnosicu zahteva izdaje račun za nabavku predmeta investicije.”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: