Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19 i 3/20), u članu 6. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: „st. 1. i 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2. ovog člana”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 2.

U članu 10. stav 1. reči: „članom 6. stav 3.” zamenjuju se rečima: „članom 6. stav 2.”.

Član 3.

U članu 12. stav 6. reči: „članom 6. stav 4.” zamenjuju se rečima: „članom 6. stav 3.”.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: