Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministar zdravlja donose PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA DAVANJA U ZAKUP I KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U Pravilniku o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 16/17, 111/17 i 18/19), u članu 2. tačka 2) menja se i glasi: „2) domaće životinje jesu goveda, svinje, ovce, koze, konji, magarci i živina, obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: