Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je doneo Pravilnik o izmeni Pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

Član 1.
U Pravilniku o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa (,,Službeni glasnik RS”, br. 83/13, 35/15, 28/16, 104/18, 44/18 - dr. zakon), u članu 6. st. 1. i 2. menjaju se i glase:
„Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na oglasnoj tabli Uprave, kao i na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: