Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz saglasnost ministra zdravlja, donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

U Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 22/18), u Prilogu 5 - Maksimalno dozvoljene količine određenih kontaminenata u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla, Glava II. MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE ODREĐENIH KONTAMINENATA(*), Odeljak 2. Mikotoksini, pododeljak 2.1. Aflatoksini, tačka 2.1.13, reči u koloni: „Do 30. novembra 2018. godine” zamenjuje se rečima: „Do 30. novembra 2019. godine”, a reči: „Od 30. novembra 2018. godine” zamenjuje se rečima: „Od 1. decembra 2019. godine”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: