MINISTAR POLJOPRIVREDE DONEO JE PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU POLjOPRIVREDU-PROJEKAT 50:40:10

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste prihvatljivih investicija i troškova, uslovi i način ostvarivanja prava na bespovratna sredstva, lica koja ostvaruju pravo na bespovratna sredstva, kao i minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava po korisniku za sprovođenje Projekta za konkurentnu poljoprivredu.

Član 3.
Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova jesu:
1) pripremni troškovi;
2) kapitalne investicije;
3) investicije u ljudske resurse;
4) investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za
korišćenje bespovratnih sredstava.

 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: