Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine objavljuje LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 49 od 22. maja 2017. godine) 1. DEO A1: Aktivne supstance koje su odobrene u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i za koje se smatra da su odobrene u skladu sa važećim propisima Evropske unije, pogledajte u tabeli. 7. Danom objavljivanja ove liste prestaje da važi Lista odobrenih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 107/15).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: