Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja u 2021.godini

Predmet podsticaja
Član 3.
Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za elektrifikaciju
polja. Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana obuhvata prihvatljive troškove
investicije za:
1) nabavku kablova i ostale prateće opreme;
2) pripremu terena;
3) priključka na elektro mrežu.

Lica koja ostvaruju pravo na podsticaje
Član 5.
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog
gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih
poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: