MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA raspisuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U OPREMU U OBJEKTIMA ZA PRERADU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I PROIZVODNJU VINA, PIVA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA U 2019. GODINI

U skladu sa članom 15. Pravilnika o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva i jakih alkoholnih pića ( „Službeni glasnik RS“ br. 35/2019.), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u opremu u objektima za prerad u mleka, mesa, voća, povrća i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2019. godini (u daljem tekstu: Javni poziv). Javni poziv sadrži podatke o: licima koja ostvaruju pravo na podsticaje za investicije u opremu u objektima za preradu mleka, mesa, voća, povrća i proizvodnju vina, piva i jakih alkoholnih pića, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascu zahteva, maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku podsticaja, u skladu sa Pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje Javnog poziva.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: