Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donelo je PRAVILNIK O KARANTINU ZA UVEZENE ŽIVOTINJE

Ovim pravilnikom propisuju se mesto i dužina trajanja karantina u zavisnosti od vrste životinja, kao i postupak i mere koje će se primenjivati u karantinu. Član 2. Ovaj pravilnik se ne primenjuje na kućne ljubimce koji se uvoze u nekomercijalne svrhe u pratnji vlasnika ili držaoca životinja. Član 3. U karantin se stavljaju životinje koje se uvoze radi uzgoja i reprodukcije i namenjene su za proizvodnju hrane, jaja za priplod i reproduktivni materijal, kako bi se utvrdilo njihovo zdravstveno stanje, sprečilo unošenje zaraznih bolesti životinja ili novih oblika mikroorganizama u Republiku Srbiju. U karantin se stavljaju i životinje koje se uvoze u druge svrhe osim propisanih u stavu 1. ovog člana, ukoliko je epizootiološka situacija u državi izvoznici takva da preti opasnost od unošenja zaraznih bolesti životinja ili ne postoje zvanični podaci o epizootiološkoj situaciji u državi izvoznici.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: