Ministarstvo poljoprivrede donelo je NACIONALNI PROGRAM RURALNOG RAZVOJA OD 2018. DO 2020. GODINE

U Republici Srbiji je tokom nekoliko poslednjih godina usvojen veliki broj dokumenata, strategija, zakona, kao i podzakonskih akata, kojima se regulišu značajna pitanja koja se odnose na razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, br. 41/09, 10/13 - dr.zakon i 101/16) predstavlja pravni osnov za donošenje višegodišnjih planskih dokumenata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Navedeni zakon propisuje donošenje Nacionalnog programa ruralnog razvoja za programski period koji ne može biti duži od sedam godina, u svrhu realizacije strateških ciljeva propisanih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 - 2024. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 85/14).

Nacionalni program ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine propisuje srednjoročne pravce razvoja ruralnih područja i detaljnije opisuje načine sprovođenja mera ruralnog razvoja za programski period od 2018. do 2020. godine. Istovremeno, ovaj dokument usklađen je i sa strateškim okvirom Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije za period 2014 - 2020. godine, uz uvažavanje specifičnih potreba i prioriteta razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srbije.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: