MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZASTITE ZIVOTNE SREDINE OGLASILO JE JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUZENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA, A KOJI SU OD JAVNOG INTERESA 2017

Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.Oblast javnog konkursa – razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.Opšti cilj javnog konkursa: unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre: - koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije; - čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; - imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta. Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: