MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OGLASILO JE JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU I ISKORIŠĆENJE OTPADA KAO SEKUNDARNE SIROVINE ILI ZA DOBIJANJE ENERGIJE I ZA PROIZVODNJU KESA-TREGERICA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU ZA 2017.G.

(„Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16) Na javni konkurs mogu se prijaviti: -operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16), -proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm. Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2018. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: