Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2021. godinu

Za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 1.007.940.000,00 dinara.

Nevedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju:

  • mere infrastrukturnog opremanja zona poslovanja i povezivanja zona poslovanja sa okruženjem (u daljem tekstu: Mera 1);
  • mere unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti (u daljem tekstu: Mera 2).

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat  (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Podnosilac prijave može podneti po jednu prijavu projekta za svaku meru Programa.

Cilj Programa je unapređenje razvojnog potencijala jedinica lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapređenje privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 1 je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske infrastrukture, objekata – zgrada i ostale infrastrukture u zoni poslovanja i infrastrukture koja obezbeđuje povezivanje zone poslovanja sa okruženjem.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: