Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

II. CILj PROGRAMA
Opšti cilj Programa je smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima Republike Srbije, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.
Specifični ciljevi ovog Programa su:
- Povećanje broja stanovnika u selima;
- Smanjenje prosečne starosti stanovništva u selima;
- Povećanje stope nataliteta i poboljšanje demografske strukture u selima;
- Pokretanje i rast privrednih aktivnosti na selu.
III. PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Podnosioci prijave na javni konkurs (u daljem tekstu: podnosioci prijave) su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu kao i jedan od (bilo koji) alternativno propisanih uslova za učešće na javnom
konkursu.
Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: