MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE raspisalo je Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava na ovaj Konkursa imaju jedinice lokalne samouprave, koje su dobile saglasnost nadležnog organa, na projekat sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija-smetlišta.

Rok za podnošenje zahteva na Konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i Portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

U cilju dodatnog informisanja zainteresovanih jedinica lokalnih samouprava u vezi ovog Javnog Konkursa, Ministarstvo zaštite životne sredine organizuje info dan 01.10.2019. godine sa početkom u 14 časova, u sali 320 (treći sprat), SIV 3, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: