Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U 2019. GODINI

Predmet Konkursa  je dodela finansijskih sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva, a koji su od javnog interesa. 
 
Opšti cilj javnog konkursa:  zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:  

1. Zaštita prirode -  ekološka mreža i zaštićena područja;  

2.  Klimatske promene – poljoprivreda, energetika, saobraćaj, šumarstvo i vode;  

3.  Cirkularna ekonomija - Ekološko preduzetništvo – ekološka mreža, zaštićena područja, cirkularna ekonomija;  

4. Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine,  upravljanja otpadom i otpadnim vodama, strateške procene i procene uticaja na životnu sredinu; zaštite od zagađenja vazduha i zaštite od buke;

5. Priroda u urbanim sredinama – pošumljavanje, urbane bašte, urbani džepovi, parkovi, zeleni krovovi;  

6. Događaji i ekologija (ekološka mreža i zaštićena područja, cirkularna ekonomija.  

Detaljne informacije o načinu realizacije navedenih tema, oblasti, ciljeva i aktivnosti date su u Smernicama za podnosioce predloga projekata po javnom konkursu, koje su sastavni deo javnog konkursa. Predloženi projekti, usaglašeni sa opštim ciljem konkursa, treba da za rezultat imaju ostvarene konkretne i merljive rezultate. 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: