Na osnovu Programa rada za 2019. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni ciljevi dodele kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.

2. KORISNICI KREDITA Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje.

3. NAMENA SREDSTAVA Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: