Na osnovu Programa rada za 2019. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA POLJOPRIVREDU

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine. Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.

2. KORISNICI KREDITA Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

3. NAMENA SREDSTAVA Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje: - nabavke poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije - nabavke opreme za poljoprivrednu proizvodnju - nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, osnovnog stada i matičnog jata - nabavke pčelinjih društava, košnica i opreme za pčelarstvo - nabavke sadnica i sadnog materijala voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima - nabavke protivgradnih mreža sa naslonom i mreža za zasenčavanje - nabavke plastenika, staklenika i ostale opreme za zaštićeni prostor - izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje - nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda - kupovine, izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta, hladnjača i kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda - kupovine, izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: