Na osnovu Programa Republičke direkcije za robne rezerve za 2019. godinu OGLAŠAVA PRODAJU ULJA ZA LOŽENJE SREDNJE-S

  1. Prodaja ulja za loženje srednje-S

Količina: 20.000 tona

Skladište: Rafinerija nafte Pančevo, Spoljnostarčevačka 199

Skladište naftnih derivata Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 2-4

Kvalitet: Odgovara odredbama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za

tečna goriva naftnog porekla („Službeni glasnik RS“, broj 111/2015,

106/2016, 60/2017, 117/2017,120/2017-ispravka, 50/2018 i 101/2018)

 

 

Paritet za prodaju: FCO skladište Direkcije Rafinerija nafte Pančevo i skladište naftnih derivata Novi Sad.

 

Rok i način plaćanja:

- AVANS 100% u roku od 20 (dvadeset) dana od dana izdavanja predračuna ili

- u roku od 6 (šest) meseci uz garanciju banke, po modelu Direkcije čiji je bonitet utvrdila Narodna banka Srbije po sukcesivnom preuzimanju robe.

 

Dinamika preuzimanja robe:

  • Kod prodaje zavisno od avansnog plaćanja najduže do 60 (šezdeset) dana i

  • Kod prodaje zavisno od garancije banke najduže do 6 (šest) meseci od dana potpisivanja ugovora.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: