Naredba o izmeni Naredbe o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se vršiti uvoz i tranzit pošiljki i pratećih predmeta koji podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli

Član 1.
U Naredbi o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se vršiti uvoz i tranzit pošiljki i pratećih predmeta koji podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli („Službeni glasnik RSˮ, broj 14/11), u tački 1. podtačka 3) reč: ,,Bezdanˮ zamenjuje se rečima: ,,Apatin – Luka Bogojevoˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: