O B A V E Š T E NJ E o kupovini merkantilne pšenice, rod 2017 godine

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije od 27. juna 2017. godine, obaveštavamo vas da Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 32.600 tona merkantilne pšenice rod 2017. godine, domaćeg porekla.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: