O D L U K A O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE

- Objavljena u ,,Službenom glasniku RS”, broj 108/16 od 29. decembra 2016. godine - 1. Ovom odlukom određuju se poljoprivredni i prehrambeni proizvodi za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđuje iznos posebne dažbine. 2. Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda plaća se po jedinici proizvoda.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: