Obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2022 godine

Na osnovu zaključka Vlade 05 broj: 339-7638/2022 od 30.09.2022. godine, Republička Direkcija za robne rezerve vrši kupovinu merkantilne pšenice rod
2022. godine, domaćeg porekla, posredovanjem „Produktne berze“ AD, Novi Sad. Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 
011/3238-997, 3343-652; 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu, kao i na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad (nscomex.com).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: