Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa odredbom člana 77. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18-dr.zakon), kojim je propisano da su ministarstva i posebne organizacije dužni da obaveste javnost putem svoje internet stranice i portala e-uprave o otpočinjanju izrade nacrta zakona, pri čemu objavljuju i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena, obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.