Obaveštenje o prikupljanju pismenih ponuda za razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice za 5.555 tona semenske pšenice

Predmet oglasa: je razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2021. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske
pšenice.

Količina: 10.000 tona.

Kvalitet: Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.. Merkantilna pšenica je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%. 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: