Odluka o 1. izmeni Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini

U tački 1. Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za  dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. Godini iznos 90.000.000,00 zameljuje se iznosom 88.683.934,00, a u  tabeli  tačke 1. se brišu redovi 16., 38., 42. , 44., 45., 53. i 79.  vrši se prenumeracija redova i dodaju se novi redovi.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: