Odluka o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Javnim Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije opredeljena su sredstava u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara i to: za Namenu I ukupno 40.000.000,00 dinara i za Namenu II 20.000.000,00 dinara.

Nakon razmatranja prispelih prijava po Konkursu za Namenu I konstatovano je da su sve prijave formalno ispravne i odobrena je isplata svim podnosiocima predloga projekata sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, u ukupnom iznosu od 15.306.000,00 dinara.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: