Odluka o dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

U Odluci o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS”, broj 132/21), u tački 3. posle reči: „za proizvodnju sladoleda,” dodaju se reči: „kao i za robu iz tar. oznake 0103 91 10 00 koja se uvozi iz Evropske unije,”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: