Odluka o dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

4a Izuzetno, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede na predlog komisije iz tačke 2. stav 2. ove odluke može da izvrši preraspodelu odobrene nerealizovane količine ulja po izdatim dozvolama za mesec maj, i to po proporcionalnom sistemu na osnovu zahteva privrednog subjekta, a nakon dostavljenog izveštaja Ministarstva finansija – Uprave carina iz tačke 5. ove odluke.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: