Odluka o izmenama i dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

U Odluci o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo („Službeni
glasnik RS”, br. 49/22, 52/22, 57/22, 59/22 i 61/22), u tački 1. stav 2. reč: ,,mesečnomˮ zamenjuje se rečju: ,,tromesečnomˮ, a tabela menja se i glasi:

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: