ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE

1. U Programu za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine („Službeni glasnik RS”, br. 14/20 i 44/21), u odeljku 5. MERE ZA OSTVARIVANjE CILjEVA, pododeljak 5.1. Postizanje posebnih ciljeva, Posebni cilj 2 – Uspostavljanje održivog sistema za sakupljanje i preradu SPŽP, naziv mere „Mera 2.2. – Razvijanje mreže međuobjekata za sakupljanje SPŽP, povećanjem broja postojećih objekata, uključujući i izgradnju međuobjekata na teritorijama grada Sombora, grada Subotice, opštine Sjenica”, menja se i glasi:
    „Mera 2.2. – Razvijanje mreže međuobjekata za sakupljanje SPŽP, povećanjem broja postojećih objekata, uključujući i izgradnju međuobjekata na teritorijama grada Sombora, grada Subotice, opštine Sjenica, grada Pirota, opštine Čajetina i opštine Titel”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: