Odluka o izmeni i dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

„Na osnovu zahteva privrednog subjekta koji je registrovan za delatnost proizvodnje ulja, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, na predlog komisije iz tačke 2. stav 2. ove odluke, dozvoljava izvoz određene količine proizvoda iz tačke 1. stav 3. ove odluke, iz sopstvene proizvodnje, ako je privredni subjekt realizovao najmanje 95% odobrene količine ulja za mesec maj.ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: