Odluka o izmeni konkursa za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2022. godini

U Konkursu za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2022. godini broj 104-401-5968/2022-03, gde se potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 01.09.2022. godine, menja se sa novim datumom, „zaključno sa: 30.09.2022. godine.“

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: