Odluka o izmeni Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. Godini

U Odluci o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini od 20.05.2022. godine u tabeli 1. dosadašnji brojevi od 7 do broja 103. prenumerišu se i postaju brojevi od 8. do 104., a dodaje se redni broj 7. koji glasi : 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: