Odluka o izmeni Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:„Izuzetno od st. 1. i 2. ove tačke privremeno ograničenje izvoza ne odnosi se na poljoprivredno prehrambene proizvode za koje je izdat sertifikat u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, osim tačke 1. stav 1. ove odluke koja se primenjuje od 1. juna 2022. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: