Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Sredstva u visini od 400.000.000,00 dinara za sufinansiranje rekonstrukcije, sanacije, izgradnje i izrade projektno tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojiniu 2022. Godini predviđena tačkom II podtačka 1.1 Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu  ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2021) po sprovedenom Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini, objavljenom  u dnevnom listu „Dnevnik“ dana 04.02.2022. godine,  „Službenom listu APV“, broj 9/22 i 14/22 i sajtu Pokrajinskog sekretarijata, po Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije za 2022. godinu („Službeni list APV“ broj 9/22 i 14/22),   shodno bodovnoj listi koju je utvrdila Komisija za sprovođenje Konkursa o opredeljivanju  sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini raspodeljuju se u iznosu od  399.871.620,09:

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: