Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Sredstva u visini od 101.069.000.00 dinara dinara predviđena tačkom 3.1 Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022.godini („Sl.list APV“ broj 54/21) na koji je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede broj: 320-11-10827/2021 od 29.11.2021. godine po sprovedenom Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu
proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini. objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“ dana 18.01.2022.godine i u „Sl.listu APV“ broj 4/22 i sajtu Pokrajinskog sekretarijata. po Pravilniku o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini. kojim je regulisan postupak sprovođenja Konkursa i odlučivanja po prijavama na konkurs („Službeni list APV“ broj 4/22) shodno bodovnoj listi koju je utvrdila Komisija za sprovođenje Konkursa o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini od dana 23.04.2022. godine raspodeljuju se u visini od 101.068.912.00:

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: