Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini po prijavama podnetim zaključno sa 27.06.2022. godine

Sredstva u visini od 249.873.933,43 dinara predviđena tačkom II podtačka 2.2  Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/21) na koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo saglasnost broj:  320-11-10827/2021-14 od 29.11.2021.  godine po sprovedenom Konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini, objavljenom  u  „Službenom listu APV“, broj 6/22, sajtu Pokrajinskog sekretarijata i dnevnom listu „Dnevnik“ dana 28.01.2022. godine, po Pravilniku za dodelu podsticajnih sredstava putem Konkursa za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini („Službeni list APV“ broj 6/22), shodno Zapisniku broj 104-401-216/2022-1 od 28.06.2022.godine Komisije za razmatranje prijava po Konkursu za  dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini, raspodeljuju se u iznosu od 127.959.128,08 dinara: 
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: