Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme

Sredstva u visini od 26.000.000,00 dinara predviđena tačkom II podtačka 3.2.  Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/21) na koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo saglasnost broj:  320-11-10827/2021-14 od 29.11.2021. godine po sprovedenom Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme, objavljenom  u dnevnom listu „Dnevnik“ dana 19.01.2022. godine,  „Službenom listu APV“, broj 4/22 i sajtu Pokrajinskog sekretarijata, po Pravilniku o dodeli sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme („Službeni list APV“ broj 4/22),   shodno bodovnoj listi koju je utvrdila Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme od  dana 11.03.2022. godine raspodeljuju se

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: