Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu -Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini – adaptacija i opremanje edukativnog centra lovstva sa izložbenom postavkom

Sredstva za finansiranje izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva, druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu u visini od 4.500.000,00 dinara predviđena tačkom III tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP vojvodine za 2022. godinu („Sl.list APV“ broj 54/21 i 37/22) po sprovedenom Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu - Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini - adaptacija i opremanje edukativnog centra lovstva sa izložbenom postavkom na teritoriji AP Vojvodine, koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“ dana 16.09.2022. godine („Službenom listu APV“, broj 41/22) i sajtu Pokrajinskog sekretarijata, po Pravilniku  za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu Finansiranje izrade i realizacije projekta promocije lovstva u AP Vojvodini - adaptacija i opremanje edukativnog centra lovstva sa izložbenom postavkom na teritoriji AP Vojvodine („Službeni list APV“ broj 41/22), shodno bodovnoj listi koju je utvrdila Komisija za sprovođenje Konkursa za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022. godinu od dana 28.9.2022. godine raspodeljuju se:

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: