Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

1.
Sredstva u visini od 300.000.000,00 dinara predviđena tačkom II podtačka 2.1  Pokrajinske skupštinske odluke o programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/21) na koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo saglasnost broj:  320-11-10827/2021-14 od 29.11.2021. godine po sprovedenom Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini, objavljenom  u dnevnom listu „Dnevnik“ dana 28.01.2022. godine,  „Službenom listu APV“, broj 6/22 i sajtu Pokrajinskog sekretarijata, po Pravilniku o dodeli podsticajnih sredstava putem Konkursa za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini („Službeni list APV“ broj 6/22),   shodno bodovnoj listi koju je utvrdila Komisija za sprovođenje Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini od dana 4.05.2022. godine

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: